Điều khoản sử dụng

Đối với bất kỳ trang website hoạt động hợp pháp đều có các điều khoản sử dụng với khách hàng (còn gọi là người sử dụng) để đảm bảo sự an toàn cho trang và quyền lợi của người sử dụng. Tylekeonhacai.dev cũng vậy, cũng có những điều khoản riêng. Hãy cùng tìm hiểu xem, điều khoản của trang thông tin uy tín này là gì nhé!

Quy định chung trong điều khoản sử dụng của tylekeonhacai

Điều khoản sử dụng tại website được thể hiện bằng sự ràng buộc giữa đôi bên, khi bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi tylekeonhacai.

Quy định chung trong điều khoản sử dụng của tylekeonhacai
Quy định chung trong điều khoản sử dụng của tylekeonhacai

Trong điều khoản chung của trang web này có đề cập đến các vấn đề như sau Ban cần tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lương và lưu lại một bản:

 • Bằng việc tham khảo và sử dụng các dịch vụ của trang website, Bạn đồng ý bị ràng buộc với điều khoản sử dụng này, rằng buộc với chính sách quảng cá và chính sách bảo mật thông tin cá nhân mà tylenhacai.dev đề ra.
 • Tylenhacai thực hiện điều khoản, các chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo 100% tuân thủ các quy định, yêu cầu của cơ quan thi hành án liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc việc trang web sử dụng các thông tin được bạn cung cấp khi sử dụng các Dịch vụ.

Điều khoản về từ chối bảo đảm

Website tylekeonhacai.dev và các dịch vụ được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành. Cụ thể trang web sẽ không đảm bảo các tính năng trên website các dịch vụ cung cấp sẽ đáp ứng đủ các yêu cầu của bạn hoặc đảm bảo trong quá trình vận hành, website sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn.

Website sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào do truy cập website thứ 3 tại tylekeonhacai.dev.

Điều khoản sử dụng về các hành vi bị nghiêm cấm

Điều khoản sử dụng về các hành vi bị nghiêm cấm
Điều khoản sử dụng về các hành vi bị nghiêm cấm

Khi bạn truy cập và sử dụng dịch của website sẽ không được thực hiện những hành vi dưới đây:

 • Xâm phạm các quyền hợp pháp (quyền riêng tư và chung) hoặc gây bất lợi cho người khác.
 • Có hành vi làm xáo trộn trật tự khi sử dụng trang web.
 • Phát tán các thông tin riêng tư của cá nhân khác, của trang website mà không có sự chấp thuận.
 • Sử dụng Website tylekeonhacai.dev này vào mục đích thương mại khi chưa được phép.
 • Đăng tải lên các tập tin chứa virus hoặc các tập tin có nguy cơ gây thiệt hại đến sự vận hành của máy tính khác hoặc hệ thống.
 • Những hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website.
 • Những hoạt động bị cấm bởi pháp luật và bất hợp pháp.

Quy định về việc thay đổi điều khoản sử dụng

Trang web có quyền giữ hoặc sửa đổi điều khoản sử dụng mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào tại từng thời điểm. Tất cả sự thay đổi trong điều khoản này sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng tải lên website.

Quy định về việc thay đổi điều khoản sử dụng
Quy định về việc thay đổi điều khoản sử dụng

Các quy định sử dụng dịch vụ của tylekeonhacai

Khi sử dụng Dịch vụ của tylekeonhacai.dev, bên cạnh việc phải đồng ý với các điều khoản chính sách bảo mật và chính sách quảng cáo, bạn còn bị ràng buộc phải chấp thuận và tuân thủ các quy định sử dụng dịch vụ như sau :

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về điều khoản sử dụng website nói chung.
 • Nếu có tranh chấp xảy ra giải quyết trên cơ sở hợp tác và thỏa thuận.
 • Bạn xác nhận và đồng ý với các giới hạn trách nhiệm có trong điều khoản.

Trên đây là những nội liên liên quan đến điều khoản sử dụng tại website tylekeonhacai.dev. Để đảm bảo không vô tình vi phạm các điều khoản trong quá trình sử dụng trang web, bạn hãy đọc kỹ nhé!